MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens arbejde

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af syv forældrevalgte medlemmer, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Skolelederen er sekretær for bestyrelsen og deltager i skolebestyrelsens møder.
Skolebestyrelsens vigtigste opgaver er at fastsætte principper for skolens virke, formidle skole/hjem samarbejdet, samt godkende budgetter og undervisningsmidler.
Skolebestyrelsen afholder én gang årligt et storforældremøde. Endvidere afholdes der to møder årligt for to af klassens valgte kontaktforældre.
Alle forældre og elever kan henvende sig til skolebestyrelsen om emner af generel karakter.
De forældrevalgte har en stående invitation til klassernes forældremøder