MENU
Aula_close Layer 1

Skolens historie

Nærum Skoles historie

I løbet af 1940’ne skete der en kraftig udbygning af Nærum. Derfor besluttede sognerådet, nødtvunget, at der skulle opføres en ny skole med plads til 750 elever i Nærum for at aflaste ”Nærum gamle Skole” fra 1903 på hjørnet af Hovedgaden og Concordiavej.

Nærumgårdskolen, opkaldt efter en landbrugsejendom i lokalområdet, stod færdig i 1950. I de første år af 50’erne lå skolen for sig selv på en åben mark. Siden blev den uhyre centralt placeret midt i arkitekten Palle Suensons (1904-1987) smukke almene boliger i Nærumvængebebyggelsen. I begyndelsen af 1970’erne måtte skolen udbygges for at give plads til de nye undervisningsformer og mindre klassekvotienter. Dette fornemme kvalitetsbygningsværk, som består af lærerværelset, festsalen, kælderteateret og fløjen ud mod Nærum Vænge blev tegnet af arkitekterne Peter Sass Nielsen, Klaus Helweg Larsen og Finn Monies.

I 1991 blev skolen fusioneret med Rundforbiskolen og fik nu navnet Nærum Skole.

Hurtigt viste det sig, at pladsen blev for trang for skolens elever og lærere og i 1998 udbyggedes skolen med endnu en fløj, hvor indskolingsafdelingen og Skolefritidsordningen fik deres domiciler.

Den seneste tilbygning til skolen fra omkring 2010 er den store idrætshal, hvor eleverne og fritidsbrugerne har fået fine udfoldelsesvilkår.

I gennem mange år har skolen erhvervet mange smukke kunstværker af moderne danske kunstnere. Kunstværkerne er udstillet over alt på skolen, så børn og voksne, som arbejder på skolen altid går rundt i smukke omgivelser.

 

Jens Bruhn

Juli 2019