MENU
Aula_close Layer 1

Reading recovery

Reading Recovery

Reading Recovery er en New Zealandsk forskningsbaseret tilgang til det at lære at læse og skrive. I Rudersdal kommune har man valgt at sætte intensivt og tidligt ind på skriftsprogstilegnelsen, og har således RR lærere uddannet på samtlige skoler.

RR er et intensivt læse- skriveforløb som børn i 1. og 2. kl. med læse-skrivevanskeligheder bliver tilbudt. Det er en individuel tilrettelagt undervisning, som barnet følger hverdag i en periode på ca. 12-20 uger. Barnet læser og skriver hver dag i 30 min. alene med en RR lærer.

Hvordan udvælges børnene og hvornår?

  • I begyndelsen af oktober testes 1.klasserne i en læsetest (OS64) og de elever der her viser vanskeligheder bliver nærmere testet.
  • Ud fra disse test og lærernes samlet vurdering vil elever blive valgt (ca. 3-6 elever). Det er en professionel vurdering, men som udgangspunkt gives tilbuddet til de svageste læsere og skrivere.
  • Som udgangspunkt vil tilbuddet starte i slutningen af oktober.
  • I forbindelse med opstart og afslutning vil der blive afholdt evalueringssamtaler.

RR-lærernes kompetencer/faglige udvikling:

Undervisningen i RR varetages kun af certificerede RR-lærere.

RR-lærerne er forpligtede til at indgå i et fælles kommunalt netværk på tværs af skolerne. I netværket skiftes RR-lærerne til at undervise en elev ”behind screen”, mens kollegaer observerer undervisningen. I et lærende fællesskab drøftes, diskuteres og teoretiseres der over læring og læse- skriveundervisning.

Derudover deltager lærerne i to årlige konferencer med læseforskere fra England. Reading Recovery (Trademark) Danmark forestår disse konferencer.

Den enkelte RR- lærer modtager også individuel supervision i egen undervisning for netop at blive dygtigere og klogere på, hvorledes det enkelte barn kan løftes bedst muligt. Denne supervision varetages af en RR Tutor, der bl.a. er uddannet til at kunne supervisere.