MENU
Aula_close Layer 1

Digitalisering

Digitalisering

Rudersdal kommune har sat fokus på digitalisering i folkeskolen og har i den forbindelse valgt at investere i iPads til lærere og elever.

Udgangspunktet har været, at digitalisering kan øge elevernes læring, men også bidrage til at ændre tilgangen til læring, måden at organisere undervisningen på og bidrage til at nytænke lærerrollen.

IT er ikke et supplement til undervisningen, men en integreret del af den måde, man tænker pædagogik og didaktik. IT er ikke noget, der ligger uden for den faglige undervisning, men en del af faget og fagdidaktikken. Digitalisering er i Rudersdal ikke kun et hjælperedskab i læringssituationer, men skal derimod være grundlag for udvikling af nye læringsformer.(fra visionen for ”Den gode digitale skole”).

Meebook er en ny læringsplatform, hvor lærere og elever kan samle deres undervisning. Lærere og elever kan samle undervisningsmateriale, udgive lektionsplaner, opgaveformuleringer, lægge videoklip ud (flip classroom) og meget mere.

På den måde kan elever se deres lektioner og deres indhold. De kan gå tilbage og finde ting frem igen, og I som forældre kan følge med i undervisningen.